Giải pháp

raid-management-featured

Quản lý RAID

Quản lý RAID Quản lý RAID linh hoạt, nâng cấp và di chuyển RAID là gì? Redundant Array of Independent Disks (RAID) là một cơ

Đọc thêm »
QTS 5.1.0

QTS 5.1.0

QTS 5.1.0 Tăng cường hiệu suất, quản lý linh hoạt và bảo mật cao hơn. Trải nghiệm “hiệu quả” với QNAP NAS! QTS 5.1.0 đi

Đọc thêm »
QuTS Hero

QuTS Hero

QuTS hero 5.1.0 Hệ điều hành dựa trên nền tảng ZFS giúp đạt được hiệu suất và độ tin cậy tối đa.   White Paper

Đọc thêm »
qes-2-2-0

QES

QES 2.2 Mạnh mẽ. Đáng tin cậy. Tối ưu hóa cho All-Flash. Thiết kế cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin chuyên nghiệp Hệ

Đọc thêm »
QVR DoorAccess

QVR DoorAccess

QVR DoorAccess QVR DoorAccess, một hệ thống kiểm soát ra vào thông minh mới hoạt động với các ứng dụng giám sát của QNAP và

Đọc thêm »

QVR Face

QVR Face Giải pháp nhận diện khuôn mặt thông minh của QNAP Nhận dạng và phân tích khuôn mặt theo thời gian thực QVR Face

Đọc thêm »

iSER

iSER Makes Your QNAP NAS DataStore for VM Faster Than Ever Speed up transmissions between QNAP NAS and VM servers As demands for virtualization increases,

Đọc thêm »

What is NAS?

A Beginner’s Guide: What is NAS? NAS Basics NAS (Network-attached Storage) is a data storage device where you can keep photos, videos, music and documents.

Đọc thêm »