Data Protection

Veritas x QNAP

Veritas x QNAP All-in-one backup solution across physical, virtual and cloud White Paper Veritas™ is one of the top-rated providers for balanced physical and virtual

Đọc thêm »

Veeam

Ensuring the stability of virtualized environments with Veeam Backing up virtual machines to QNAP NAS Virtualization is a core part of modern IT infrastructures. QNAP

Đọc thêm »

Hyper Data Protector

VM recovery Download app Hyper Data Protector Thiết bị sao lưu VMware® và Hyper-V miễn phí License Chỉ cần một QNAP NAS và không phải

Đọc thêm »

Backup Deduplication

HBS 3 Khi nói đến các nhiệm vụ backup, người dung phải đối mặt với những thách thức hàng ngày đối với công việc backup:

Đọc thêm »

QNAP x NAKIVO

Reliable and Cost-effective VM Backup and Replication Solution for VMware® vSphere, Microsoft Hyper-V® and AWS® EC2 NAS as your Backup Appliance Businesses and organizations often

Đọc thêm »

MediQPACS

MediQPACS Your own secure and private PACS server with a DICOM viewer MediQPACS turns a QNAP NAS into a secure, private PACS server for backing

Đọc thêm »

QNAP ╳ Archiware

QNAP ╳ Archiware Dễ dàng bảo mật các file trong NAS và máy ảo VMware, thích hợp cho truyền thông và giải trí (M&E) và

Đọc thêm »

RAID Management

RAID Management Flexible RAID management, upgrade, and migration RAID management made flexible QNAP NAS supports various RAID types that provide varying levels of performance and

Đọc thêm »

Boxafe

Boxafe Giải pháp backup Google™ Workspace và Microsoft 365® vào QNAP NAS QNAP cung cấp cho cung cấp cho Doanh nghiệp Giải pháp sao lưu

Đọc thêm »
Giải pháp

Veeam

Ensuring the stability of virtualized environments with Veeam Backing up virtual machines

Đọc thêm »