Hệ thống giám sát

QVR Smart Search

qvr_smart_searchCreated with Sketch. QVR Smart Search Tìm kiếm sự kiện giám sát được hỗ trợ bởi AI Thay vì tìm kiếm thủ công các sự

Đọc thêm »

QVR Elite

QVR Elite Hệ thống giám sát thông minh QNAP QVR Elite là giải pháp giám sát thông minh, cho phép bạn dễ dàng xây dựng

Đọc thêm »

QVR Guard

Giải pháp dự phòng hiệu quả cao cho QVR Pro QVR Guard tự động tiếp nhận các tác vụ ghi khi QVR Pro bị lỗi

Đọc thêm »

QVR Center

Trung tâm điều khiển hệ thống QVR Pro Quản lý tập trung nhiều thiết bị QVR Pro. Đem đến cho bạn trải nghiệm giám sát

Đọc thêm »

QVR Pro

QVR Pro Biến thiết bị NAS của bạn thành hệ thống giám sát, hãy thử ngay! Buy now QVR Pro, giải pháp giám sát mới

Đọc thêm »
Giải pháp