Hệ thống giám sát

QVR Elite

QVR Elite Hệ thống giám sát thông minh QNAP QVR Elite là giải pháp giám sát thông minh, cho phép bạn dễ dàng xây dựng

Đọc thêm »

QVR Guard

Giải pháp dự phòng hiệu quả cao cho QVR Pro QVR Guard tự động tiếp nhận các tác vụ ghi khi QVR Pro bị lỗi

Đọc thêm »

QVR Center

Trung tâm điều khiển hệ thống QVR Pro Quản lý tập trung nhiều thiết bị QVR Pro. Đem đến cho bạn trải nghiệm giám sát

Đọc thêm »

QVR Pro

QVR Pro Biến thiết bị NAS của bạn thành hệ thống giám sát, hãy thử ngay! Buy now QVR Pro, giải pháp giám sát mới

Đọc thêm »