ONV-PSE1301AC-60

ONV-PSE1301AC-60

Gigabit single port PoE injector 60W
10/100/1000M PoE injector, 2x 10/100/1000M RJ45 ports; 1x AC input port,PoE port power is 60W. Total power is 65W
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá đầy đủ