Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720

Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720
HLZ-6FKDS(10X) | ANFA

HLZ-6FKDS(10X)

Corrosion Resistant Bullet IP Camera
NEMA, 2MP, 10X Zoom, 80M IR
T-WDR, IP69, -40℃~70℃


Warning: Array to string conversion in /home/anfatech.com.vn/public_html/wp-content/plugins/pods/classes/PodsData.php on line 3720
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá đầy đủ