QNAP phát hành Boxafe, phiên bản 2.0 cho Microsoft 365® và Google™ Workspace, bao gồm các tính năng và chính sách cấp phép mới

Nâng cấp Boxafe lên 2.0 giúp tăng cường kế hoạch sao lưu/khôi phục cho Google™ Workspace và Microsoft 365®

Các tính năng chính

  • Backup đến NAS hoặc Cloud: Boxafe cho phép sao lưu dữ liệu SaaS không chỉ đến QNAP NAS cục bộ mà còn đến máy chủ on-premises hoặc đám mây QuTScloud. (sẽ sớm được hổ trợ).
  • Backup sub-domain: Ngay cả khi tổ chức có nhiều domain và sub-domain, Boxafe cho phép người dùng sao lưu dữ liệu trên tất cả các sub-domain cùng với domain thông qua một giao diện người dùng.
  • Vai trò và quyền hạn: Nhân viên IT có thể quản lý hiệu quả hàng nghìn tài khoản SaaS của nhân viên trong khi bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách linh hoạt chỉ định quyền hạn công việc sao lưu/khôi phục, chẳng hạn như Global Admin, Domain Admin, Auditor và các vai trò người dùng tùy chỉnh.
  • Cải thiện quản lý sao lưu: Trong khi các phiên bản trước của Boxafe lưu trữ dữ liệu backup trong một đường dẫn ẩn trong NAS nơi Boxafe được cài đặt, phiên bản 2.0 hỗ trợ backup vào các đường dẫn lưu trữ do người dùng xác định. Nó bao gồm backup vào không gian cục bộ hoặc lưu trữ từ xa thông qua iSCSI. Để đảm bảo an toàn dữ liệu, dữ liệu backup sẽ được lưu giữ ngay cả khi người dùng gỡ cài đặt Boxafe.
  • Nhật ký truy cập: Lưu giữ nhật ký chi tiết của từng hoạt động được thực hiện bằng Boxafe để bảo vệ dữ liệu công ty khỏi việc xử lý sai lầm.
  • Sao lưu thứ cấp giúp bảo vệ gấp đôi: Boxafe 2.0 giúp bảo vệ dữ liệu dễ dàng hơn bằng cách hỗ trợ sao lưu thứ cấp với Hybrid Backup Sync và chức năng liên kết lại với dữ liệu sao lưu hiện có. Tùy theo yêu cầu, người dùng có thể khôi phục dữ liệu dưới dạng khôi phục toàn bộ hoặc chi tiết. Người dùng có thể khôi phục dữ liệu bằng cách ghi đè dữ liệu gốc hoặc dưới dạng dữ liệu mới trong thư mục mới.

Kế hoạch cấp phép từ Boxafe 2.0

QNAP cung cấp nhiều gói giấy phép khác nhau để đáp ứng yêu cầu của người dùng. Giấy phép hàng năm có sẵn giúp tiết kiệm nhiều hơn.

Người dùng nên xem xét tác động của các gói cấp phép mới trước khi nâng cấp lên phiên bản 2.0 vì quá trình nâng cấp này không thể đảo ngược.

 

For Google Workspace

For Microsoft 365

Free
$0 for 30 users
+ 10 Shared Drives
$0 for 30 users
+ 10 SharePoint sites
+ 5 Teams
Trial
$0 for 1,000 users
+ Unlimited Shared Drives
 
Within 30 days
$0 for 1,000 users
+ Unlimited SharePoint sites
+ Unlimited Teams
 
Within 30 days