QNAP chuyển trọng tâm sang phát triển các giải pháp giám sát thông minh thế hệ mới, ngừng các hệ thống giám sát VioStor

QNAP® thông báo rằng từ ngày 31 tháng 10 năm 2023, tất cả các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống giám sát VioStor cũ sẽ được ngừng cung cấp. Việc này giúp sử dụng thêm nguồn lực để phát triển các giải pháp giám sát thông minh tiếp theo.

Ghi chú:

 1. Các sản phẩm Legacy VioStor NVR vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên, chúng sẽ không nhận được các cập nhật và sẽ không đủ điều kiện được hỗ trợ kỹ thuật nữa.

 2. Chức năng chuyển đổi Key xác thực sản phẩm của VioStor NVR cũng sẽ bị vô hiệu hóa đồng thời với bộ quản lý cấp phép (License Manager).
  Người dùng phải kích hoạt license của mình trước ngày 31 tháng 10 năm 2023.

 3. Những người muốn nâng cấp giải pháp giám sát của mình có thể xem xét các giải pháp thế hệ tiếp theo từ QNAP:
  • QVR Pro: Hỗ trợ đến 128 kênh (*) và có thể tích hợp với chức năng nhận dạng khuôn mặt thông minh QVR Face (yêu cầu mua license).
  • QVR Elite: Hỗ trợ đến 192 kênh (*) với chi phí bắt đầu chỉ từ US $1.99 mỗi tháng cho 1 channel.
  • QVR Pro Appliance: Series NVR hoàn toàn mới được tích hợp sẵn phần mềm QVR Pro.
  Người dùng có thể quản lý tất cả các hệ thống giám sát của QNAP, bao gồm máy chủ QVR Pro và QVR Elite với ứng dụng QVR Center.

 4. Các sản phẩm NVR với Model bắt đầu bằng “QVP” không bị ảnh hưởng bởi thông báo này.

 

*Số kênh tối đa được hỗ trợ khác nhau tùy theo Model NAS, cấu hình mạng và thiết lập camera.

Để biết tình trạng hỗ trợ sản phẩm Legacy VioStor NVR và tài nguyên, vui lòng truy cập: https://www.qnap.com/go/product/legacy-nvr