Quản lý RAID

Quản lý RAID linh hoạt, nâng cấp và di chuyển

RAID là gì?

Redundant Array of Independent Disks (RAID) là một cơ chế có thể ngăn chặn mất dữ liệu bằng cách kết hợp nhiều ổ đĩa thành một đơn vị lưu trữ logic. Nhiều ổ đĩa cung cấp tính dự phòng bằng cách phân tán dữ liệu trên chúng, giúp có thể bảo vệ chống lại một hoặc nhiều ổ đĩa hỏng dựa trên cấp độ RAID được sử dụng. Cấu hình RAID rất đơn giản bởi vì các thiết lập mặc định của QNAP NAS sẽ đề xuất một cấu trúc RAID lý tưởng cho NAS của bạn.

raid-management-f01-img
raid-management-raid-flexible

Quản lý RAID linh hoạt

QNAP NAS hỗ trợ nhiều loại RAID để cung cấp các cấp độ hiệu suất và dữ liệu dự phòng khác nhau. Dựa trên số ổ đĩa trong QNAP NAS của bạn, bạn có thể lựa chọn từ đơn giản; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; và thiết lập hot spare.

QNAP NAS với hệ điều hành QuTS hero cũng hỗ trợ tính năng Triple Parity để cung cấp sự bảo vệ chống lại ba ổ đĩa bị hỏng, trong khi Triple Mirror cung cấp bảo vệ đối xứng cho ba ổ đĩa.

Lựa chọn loại RAID hợp lý

RAID Type

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

RAID 50

RAID 60

Triple Parity

Minimum drives required

2

2

3

4

4

6

8

5

Drive failures tolerated

None

1

1

2

1 in each sub-array

1 in each sub-array

2 in each sub-array

3

Write performance

Capacity

Ideal Usage

Fast file storage where data protection is not required

When data protection is prioritized over storage capacity

Balanced performance and data protection for standard use cases

General file storage server

VDI hosting and databases

High-frequency backup

High-capacity VDI or media editing

All flash array or important shared file storage server

RAID 50/60 tạo ra sự cân bằng giữa dung lượng, khả năng bảo vệ và hiệu suất cho NAS dung lượng cao với cấu hình cho nhiều ổ đĩa. Đối với các doanh nghiệp sử dụng NAS có hơn 10 ổ đĩa, RAID 50/60 không chỉ cung cấp bảo vệ dữ liệu tốt hơn so với một RAID 5/6 đơn lẻ, mà còn tối đa hóa không gian lưu trữ sử dụng so với RAID 10. Bên cạnh việc lưu trữ dữ liệu, và với sự tăng cường hiệu suất ghi ngẫu nhiên khi sử dụng SSD RAID, RAID 50/60 cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

  1. Thực tế, khả năng chịu lỗi của RAID 50/60 phụ thuộc vào số lượng nhóm RAID.
  2. RAID 50/60 mạnh mẽ được khuyến nghị cho các mô hình NAS có hơn 10 ổ đĩa.

Không gián đoạn máy chủ khi mở rộng hoặc di chuyển các khối lưu trữ RAID của bạn

Thay thế ổ đĩa RAID tự động trước khi có khả năng hỏng

Nếu phát hiện tiềm năng có một ổ đĩa bị lỗi, QNAP NAS sẽ tự động di chuyển dữ liệu từ ổ đĩa bị ảnh hưởng trong một nhóm RAID đến ổ đĩa dự phòng, trước khi dữ liệu trên ổ đĩa bị ảnh hưởng trở nên không thể truy cập. Tính năng này loại bỏ nhu cầu phải chờ đợi hệ thống thay thế ổ đĩa chỉ khi một sự cố xảy ra và cải thiện độ tin cậy của hệ thống bằng cách ngăn ngừa việc xây dựng lại RAID tốn thời gian (từ vài giờ đến cả tuần) ảnh hưởng đến việc mất dữ liệu và hiệu suất hệ thống.

Mở rộng cụm RAID

Bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ tối đa của một nhóm RAID bằng cách thay thế tất cả các ổ đĩa trong nhóm bằng các ổ đĩa có dung lượng cao hơn. Thao tác này có thể được thực hiện trong khi nhóm RAID vẫn đang hoạt động và có thể truy cập bình thường.

Thay đổi loại RAID của một nhóm RAID

Khi dữ liệu của bạn trở nên quan trọng hơn, bạn có thể di chuyển hệ thống từ chế độ ổ đơn sang RAID 1, RAID 5 hoặc RAID 6 bằng cách thêm ổ đĩa bổ sung. Quá trình di chuyển có thể được thực hiện mà không mất quyền truy cập vào dữ liệu hoặc gián đoạn các dịch vụ.

Xem hướng dẫn >

hot-spare cho từng cụm RAID và hot-spare cho tất cả cụm RAID

Chỉ định một ổ cứng hot-spare cung cấp bảo vệ bổ sung chống lại nguy cơ mất dữ liệu. Nếu một ổ cứng trong một nhóm RAID cụ thể bị lỗi, nhóm RAID sẽ tự động được xây dựng lại với ổ hot-spare đã thiết lập trước để đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống. Các ổ global hot-spare cũng có thể được chia sẻ trên nhiều nhóm RAID khác nhau.

Tùy chỉnh linh hoạt

RAID Resync Priority (Rebuild, Migration, Scrub, Sync)

QNAP NAS tùy chỉnh tốc độ phục hồi dựa trên khối lượng công việc của ổ đĩa. Bạn có thể sử dụng các thiết lập như “Dịch vụ trước tiên”, “Cân bằng” và “Đồng bộ hóa trước tiên” để ưu tiên hiệu suất hệ thống và tốc độ phục hồi cho các tình huống khác nhau.

Khi chọn "ưu tiên dịch vụ (Tốc độ chậm)" và "Cân bằng (Tốc độ trung bình)", hệ thống sẽ giới hạn tốc độ tái tạo, di chuyển, kiểm tra lỗi và đồng bộ hóa RAID, để đảm bảo hiệu suất và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Khi chọn "ưu tiên đồng bộ trước (Tốc độ cao)", hệ thống sẽ tự động tối ưu hiệu suất hoạt động dựa trên tốc độ ổ đĩa, giúp bạn đồng bộ RAID trong thời gian ngắn hơn để giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu do lỗi ổ đĩa trong quá trình xây dựng lại RAID.

Chủ động đảm bảo an ninh nhóm đĩa: RAID Scrubbing

RAID Scrubbing được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của các nhóm đĩa với cấu hình RAID 5 và RAID 6. Nó hoạt động bằng cách chạy kiểm tra dự phòng để phát hiện và sửa chữa những điểm không nhất quán không thể phát hiện được trong quá trình sử dụng thông thường. Người dùng QNAP NAS được khuyến nghị chạy RAID Scrubbing hàng tháng: chạy RAID Scrubbing định kỳ có thể phát hiện dữ liệu hoặc ổ đĩa có tiềm năng bị hỏng ở giai đoạn sớm, cho phép NAS của bạn thử tự động sửa chữa hoặc báo cáo các vấn đề liên quan đến ổ đĩa, giúp tăng tính toàn vẹn của dữ liệu người dùng, và đảm bảo an ninh cho các nhóm đĩa một cách chủ động.

Hãy thử QNAP RAID Calculator - cấu hình QNAP NAS hoàn chỉnh trong 3 bước